Codul muncii

PRO
 
Codul Muncii Adnotat   Noutăţi   Avantaje   Întrebări frecvente   Despre noi   Contact
 
Accesare Cont Creare Cont
 
 
CMA - Cuprinsul pe larg Codul Muncii Adnotat

Refresh Vision
 
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
pagina 1 din 3 pagina următoare
 
Art. 229. [definitia legala si obligativitatea contractului colectiv de munca]
(1) Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.
(2) Negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati.
(3) La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca partile sunt egale si libere.
(4) Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale, constituie legea partilor.
[ 21 adnotări ]
1. HP: Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin dec. nr. 17 din 13 iunie 2016, a stabilit ca "in interpretarea prevederilor art. 1, art. 21 si art. 26 lit. h)...
2. Din perspectiva naturii juridice, contractul colectiv de munca este, concomitent, atat un act juridic bilateral, un contract, cat si un izvor de drept.
3. Natura juridică a contractului colectiv de muncă este complexă, el fiind, concomitent, atât un act juridic generator de drepturi şi obligaţii, cât şi izvor de drept, mai precis o...
4. Contractul colectiv de muncă are o natură juridică mixtă, având pe de o parte un caracter normativ, iar pe de altă parte un caracter contractual.
5. Contractul colectiv de muncă are o natură juridică mixtă. Astfel, pe de o parte, el este un act juridic bilateral, generator de drepturi şi obligaţii, iar pe de altă...
6. Din punctul de vedere al naturii juridice, contractul colectiv de muncă reprezintă un act sui generis, el fiind, concomitent, atât contract, generator de drepturi şi obligaţii, cât şi izvor...
7. Contractul colectiv de muncă are caracter sinalagmatic, întrucât dă naştere la obligaţii reciproce. Contractul colectiv de muncă este cu titlu oneros şi comutativ, întrucât fiecare parte urmăreşte să obţină...
8. Contractul colectiv de muncă se încheie în scris ad validitatem.
9. Durata contractelor individuale de munca nu face obiectul negocierii colective, si prin urmare, contractul colectiv de munca la nivel de unitate nu poate contine reglementari cu privire la acest aspect....
10. Negocierea contractului individual de munca este obligatorie numai la nivel de unitate, mai precis la nivelul unitatilor care au incadrati cel putin 21 de salariati; insa partile nu au si...
pagina 1 din 3 pagina următoare