Codul muncii

PRO
 
Codul Muncii Adnotat   Noutăţi   Avantaje   Întrebări frecvente   Despre noi   Contact
 
Accesare Cont Creare Cont
 
 
CMA - Cuprinsul pe larg Codul Muncii Adnotat

Refresh Vision
 
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
pagina 1 din 4 pagina următoare
 
Art. 248. [sanctiunile disciplinare; radierea de drept]
(1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.
(3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.
[ 37 adnotări ]
1. Şi în materie disciplinară este incident principiul legalităţii sancţiunii, ceea ce înseamnă, pe de o parte, că angajatorul nu poate aplica o altă sancţiune disciplinară decât cele expres...
2. Sancţiunile disciplinare sunt expres prevăzute de lege, enumerarea lor având caracter limitativ.
3. Avertismentul constă într-o comunicare scrisă pe care angajatorul i-o adresează salariatului, prin care acesta din urmă este atenţionat în legătura cu fapta săvârşită, arâtându-i-se totodată că săvârşirea în viitor...
4. Avertismenul scris, cea mai uşoară sancţiune disciplinară, cu efecte preponderent de ordin moral, aplicabilă în cazul abaterilor de mică importanţă, săvârşite fără intenţie, constă într-o comunicare scrisă făcută de...
5. Avertismentul scris, ca sanctiune disciplinara preponderent morala, consta intr-o comunicare facuta de angajator salariatului, prin care i se atrage atentia acestuia din urma asupra faptei savarsite si i se pune...
6. Având în vedere interpretarea istorică şi teleologică, se deduce că sancţiunea retrogradării din funcţie se realizează în cadrul aceleiaşi profesii.
7. Retrogradarea din funcţie constituie cea mai gravă sancţiune disciplinară după desfacerea contractului de muncă. Retrogradarea nu trebuie efectuată neapărat în funcţia imediat inferioară, însă trebuie să se efectueze înăuntrul...
8. Retrogradarea din funcţie, ca sancţiune disciplinară, trebuie efectuată în interiorul aceleiaşi profesii, însă nu trebuie să vizeze neapărat funcţia imediat inferioară, ci orice funcţie inferioară.
9. Sancţiunea disciplinară a retrogradării din funcţie nu presupune condiţia efectuării retrogradării în funcţia imediat inferioară, însă presupune cerinţa menţinerii aceleiaşi profesii. De asemenea, această sancţiune presupune faptul că retrogradarea...
10. Nu este posibilă aplicarea sancţiunii disciplinare a retrogradării din funcţie în cazul în care la angajatorul în cauză nu există o funcţie inferioară în interiorul aceleiaşi profesii.
pagina 1 din 4 pagina următoare