Codul muncii

PRO
 
Codul Muncii Adnotat   Noutăţi   Avantaje   Întrebări frecvente   Despre noi   Contact
 
Accesare Cont Creare Cont
 
 
CMA - Cuprinsul pe larg Codul Muncii Adnotat

Refresh Vision
 
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
pagina 1 din 1
 
Art. 260. [contraventii: enumerare, constatare si sanctionare]
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte:
a) nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara, cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei;
b) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei;
c) impiedicarea sau obligarea, prin amenintari ori prin violente, a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva ori sa munceasca in timpul grevei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
d) stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
e) primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
f) prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
g) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 139 si 142, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
h) incalcarea obligatiei prevazute la art. 140, cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei;
i) nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
k) neacordarea indemnizatiei prevazute la art. 53 alin. (1), in cazul in care angajatorul isi intrerupe temporar activitatea cu mentinerea raporturilor de munca, cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei;
l) incalcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
m) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art. 27 si 119, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
n) nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
o) incalcarea de catre agentul de munca temporara a obligatiei prevazute la art. 102, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;
p) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica dispozitiile legislatiei in vigoare.
[ 8 adnotări ]
1. Fiecare dintre contraventiile continute in art. 260 C. muncii vizeaza toate tipurile de contracte individual de munca reglementate de legislatia romaneasca: pe durata nedeterminata, pe durata determinata, cu timp integral,...
2. Va exista contraventia reglementata de art. 260 alin. (1) lit. e) C. muncii, chiar daca exista un contract individual de munca, dar angajatorul a omis inregistrarea acestuia conform art. 16...
3. Avand in vedere ca obligatia de a transmite registrul de evidenta a salariatilor catre Inspectoratul teritorial de munca apartine angajatorului, nu vom fi in prezenta contraventiei stipulate de art. 260...
4. Contraventia constand in incalcarea dispozitiilor art. 119 C. muncii va exista atat in ipoteza in care angajatorul omite sa tina evidentele orelor suplimentare, cat si in cazul in care refuza...
5. Cauzele de neraspundere in cazul contraventiilor reglementate de art. 260 C. muncii sunt cele stipulate de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, adica: legitima aparare, starea de necesitate, constrangerea fizica sau morala,...
6. Din coroborarea dispozitiilor art. 260 alin. (3) C. muncii cu dispozitiile art. 28 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, se deduce ca in cazul contraventiilor reglementate de art. 260 alin....
7. Admite sesizarea formulata de Tribunalul Galati - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 18248/233/2013 privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta, stabileste ca:
In sintagma „fara...
8. A se vedea art. 16 - Curtea Constitutionala, Decizia nr. 448/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 872 din 28 septembrie 2005
pagina 1 din 1