Codul muncii

PRO
 
Codul Muncii Adnotat   Noutăţi   Avantaje   Întrebări frecvente   Despre noi   Contact
 
Accesare Cont Creare Cont
 
 
CMA - Cuprinsul pe larg Codul Muncii Adnotat

Refresh Vision
 
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
pagina 1 din 4 pagina următoare
 
Art. 268. [termenele de prescripţie extinctivă]
(1) Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate:
a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă;
b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare disciplinară;
c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator;
d) pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia;
e) în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia.
(2) În toate situaţiile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), termenul este de 3 ani de la data naşterii dreptului.
[ 40 adnotări ]
1. In ceea ce priveste concursul dintre dispozitiile art. 268 alin. 1) lit. a) C. muncii si art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, prevederile acestei din...
2. In cazul in care decizia unilaterala a angajatorului este contestata de salariat pentru motiv de discriminare bazata pe sex, termenul in care se poate formula contestatia nu este cel de...
3. Decizia de concediere pentru necorespundere profesionala poate fi atacata in termen de 45 de zile de la data la care cel indreptatit a luat cunostinta de aceasta masura, conform art....
4. Termenul aplicabil pentru contestarea deciziei de sanctionare disciplinara este termenul de 30 de zile prevazut de art. 268 alin. (1) lit. b) C. muncii, iar nu termenul de 45 de...
5. Intrucat concedierea disciplinara reprezinta un act unilateral al angajatorului de incetare a contractului individual de munca, urmeaza a fi incident termenul de 45 de zile, prevazut de art. 211 lit....
6. Din coroborarea art. 268 alin. (1) lit. c) din Codul muncii cu art. 8 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, rezulta ca termenul de 3 ani...
7. Daca modificare unuia dintre elementele stipulate de art. 41 alin. (2) C. muncii are la baza un act de discriminare bazata pe sex, se va aplica termenul de un an...
8. In ceea ce priveste concursul dintre dispozitiile art. 268 alin. (1) lit. c) C. muncii si dispozitiile art. 268 alin. (1) lit. e) din acelasi cod, in cazul unei actiuni...
9. In cazul in care actiunea in daune a salariatului impotriva angajatorului este conditionata de anularea prealabila a unui act de modificare sau de desfacere a contractului individual de munca, desigur...
10. Termenul de prescripţie de 3 ani în care poate fi introdusă cererea de despăgubiri, subsecventă constatării nulităţii contractului individual de muncă, începe să curgă de la data la care produce...
pagina 1 din 4 pagina următoare