Codul muncii

PRO
 
Codul Muncii Adnotat   Noutăţi   Avantaje   Întrebări frecvente   Despre noi   Contact
 
Accesare Cont Creare Cont
 
 
CMA - Cuprinsul pe larg Codul Muncii Adnotat

Refresh Vision
 
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
pagina 1 din 4 pagina următoare
 
Art. 56. [cazurile incetarii de drept a contractului individual de munca]
(1) Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:
a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii;
b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica;
c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II;
d) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
f) ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
g) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;
h) ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
i) la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;
j) retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani.
(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c)-j), constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare.
[ 31 adnotări ]
1. HP: Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin dec. nr. 15 din 6 martie 2017, a stabilit ca "dispozitiile art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 -...
2. Fiind un contract încheiat intuitu personae, contractul individual de muncă încetează la moartea salariatului, obligaţiile generate de acesta netransmiţându-se către moştenitori. Aceasta nu-i împiedică însă pe moştenitorii salariatului să...
3. În cazul decesului salariatului, contractul de muncă nu se poate transmite către moştenitori. Însă, moştenitorii sunt beneficiari şi corespunzător ţinuţi de drepturile, respectiv obligaţiile băneşti generate de contractul de...
4. In conformitate cu Hotararea din 3 martie 2011 a Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cauza Claes (cauzele conexate David Claes - C-235/10, Sophie Jeanjean - C-236/10, Miguel Remy...
5. Justificarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a punerii sub interdictie a salariatului rezida in faptul ca natura de contract cu executare succesiva a...
6. In acord cu jurisprudenta constanta a CJUE, incetarea de drept a contractului individual de munca, in temeiul art. 56 alin. (1) lit. c) C. muncii, nu constituie o cauza de...
7. Prima teza a art. 56 alin. (1) lit. c) C. muncii – incetarea de drept a contractului de munca la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a...
8. Incetarea contractului individual de munca in temeiul art. 56 lit. c) teza I C. muncii are loc la data indeplinirii cumulative a celor doua conditii mentionate de text – implinirea...
9. Incetarea de drept a contractului individual de munca in temeiul art. 56 lit. c) C. muncii nu inlatura posibilitatea incheierii unui nou contract individual de munca intre angajator si salariatul...
10. In conformitate cu dispozitiile art. 69 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pensionarea de invaliditate de gradul III intervine in ipoteza in care persoana si-a pierdut...
pagina 1 din 4 pagina următoare