Codul muncii

PRO
 
Codul Muncii Adnotat   Noutăţi   Avantaje   Întrebări frecvente   Despre noi   Contact
 
Accesare Cont Creare Cont
 
 
CMA - Cuprinsul pe larg Codul Muncii Adnotat

Refresh Vision
 
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
pagina 1 din 3 pagina următoare
 
Art. 57. [nulitatea contractului individual de muncă]
(1) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.
(2) Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor.
(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege.
(4) În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabileşte drepturi sau obligaţii pentru salariaţi, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri.
(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.
(6) Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părţilor.
(7) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească.
[ 24 adnotări ]
1. Nulitatea contractului individual de munca este o specie a nulitatii actului juridic civil, cu particularitati generate de specificul raporturilor juridice de munca.
2. Nulitatea contractului individual de muncă este reglementată pentru prima dată în legislaţia muncii.
3. Deşi art. 57 din Codul muncii este lacunar, referindu-se numai la nulitatea absolută, el este deopotrivă aplicabil şi în cazul nulităţii relative. Şi dreptul muncii cunoaşte diviziunea nulitate absolută -...
4. Şi dreptul muncii, întocmai ca dreptul civil, cunoaşte clasificarea nulităţii în absolută şi relativă. Criteriul de împărţire este acelaşi: natura dispoziţiei legale încălcate la încheierea actului juridic. Astfel, nulitatea...
5. Atrag nulitatea absolută: încheierea contractului de muncă de către persoana, care potrivit legii nu poate avea calitatea de salariat, cum ar fi minorul care nu a împlinit vârsta de...
6. Atrag nulitatea absoluta a contractului individual de munca situatiile de incalcare la incheierea acestuia a unor dispozitii care ocrotesc un interes general, cum ar fi: incheierea unui contract de munca...
7. Atrag nulitatea relativa a contractului individual de munca situatiile de incalcare la incheierea acestuia a unor dispozitii care ocrotesc un interes particular, cum ar fi vicierea consimtamantului prin eroare, dol...
8. Spre deosebire de dreptul comun al nulitatii, in dreptul muncii sunt remediabile si o serie de nulitati absolute ale contractului individual de munca, cum ar fi: indeplinirea ulterioara a conditiilor...
9. Chiar daca, spre deosebire de nulitatea relativa, nulitatea absoluta nu poate fi confirmata, totusi, este posibila validarea contractului de munca nul absolut prin indeplinirea ulterioara a conditiei de validitate incalcate,...
10. Deşi, în conformitate cu art. 57 alin. (4) din Codul muncii, nulitatea parţială este regula, va opera totuşi nulitatea totală a contractului individual de muncă în cazul în care...
pagina 1 din 3 pagina următoare