Codul muncii

PRO
 
Codul Muncii Adnotat   Noutăţi   Avantaje   Întrebări frecvente   Despre noi   Contact
 
Accesare Cont Creare Cont
 
 
CMA - Cuprinsul pe larg Codul Muncii Adnotat

Refresh Vision
 
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
pagina 1 din 3 pagina următoare
 
Art. 68. [definiţia legală a concedierii colective]
(1) Prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui număr de:
a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;
b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi;
c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.
(2) La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv, potrivit alin. (1), se iau în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri.
[ 28 adnotări ]
1. Dispozitiile art. 68-74 C. muncii si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, astfel cum au fost modificate implicit prin prevederile codului, sunt concordante cu reglementarile continute in Directiva...
2. În ceea ce priveşte conceptul de ”concediere colectivă”, C.J.C.E. a statuat, prin hotărârea din 12 octombrie 2004, în cauza C-55/02, Comisia contra Republica Portugalia, că înţelesul acestui concept trebuie să...
3. Prin dispoziţiile art. 68 lit. a) din Codul muncii, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005, au fost preluate integral dispoziţiile Directivei Consiliului...
4. Practica CJUE referitoare la concedierea colectiva, mai ales prin hotararile recente in dosarele C-182/13, C-392/13 si C-80/14, a conturat sfera notiunii de unitate prin raportare la dispozitiile art. 1 (1)...
5. Numarul de salariati care justifica aplicarea dispozitiilor legale privitoare la concedierea colectiva se raporteaza la intreg colectivul de salariati, chiar daca angajatorul a delegat unor subunitati fara personalitate juridica dreptul...
6. Dispoziţiile Codului muncii nu au preluat dispoziţiile comunitare din Directiva Consiliului nr. 98/59/CEE privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la concedierile colective, privitoare la posibilitatea părţilor contractului individual...
7. Dispozitiile art. 68-74 C. muncii transpun in dreptul intern Directiva nr. 98/59/CE din 20 iulie 1999 privind apropierea legislatiilor statelor membre referitor la concedierile colective.
8. Noul Cod al muncii nu a abrogat implicit dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare...
9. Intrarea in vigoare a Codului muncii a condus la abrogarea expresa indirecta a dispozitiilor cu caracter general din Ordonanta de urgenta nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror...
10. In ceea ce priveste raportul dintre dispozitiile art. 68-74 C. muncii si Ordonanta Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute...
pagina 1 din 3 pagina următoare